Rozvoj Kurs

1996

Bylo nalezeno v roce 1996, téhož roku jsme začali vyrábět cementový rezistor.1998

V roce 1998 jsme začali zkoumat zámořský trh.2000

V roce 2000 náš objem prodeje dosáhl 20 milionů RMB.2001

V roce 2001 jsme začali vyrábět přesné rezistory včetně vysokonapěťových rezistorů, odporů pole a vysoce přesných rezistorů Ase stal jedním z největších výrobců rezistorů v jižní Číně.


2006

V roce 2006 jsme založili pobočkovou továrnu JDC v Sichuanu, kde místní obyvatelé ve střední Číně.


2008

V roce 2008 jsme zavedli automatická svařovací zařízení pro dokončení výrobního procesu a naši výrobu splnili mezinárodní vyspělou úroveň.


2010

V roce 2010 jsme se úspěšně zúčastnili 107. kantonského veletrhu.